• Frakt normalt 5-7 dager

 • Custom produksjon 1-2 uker

 • Egen fabrikk i Europa

 • Frakt normalt 5-7 dager

 • Custom produksjon 1-2 uker

 • Egen fabrikk i Europa

Personvern & cookies

COOKIES
I henhold til retningslinjene for informasjonskapsler, lagres de i nettleseren din og lagres på nettstedets brukerenhet, og noen av dem er nødvendige for riktig drift av nettstedet. Loven krever at vi informerer deg om det. Husk at nettstedet vårt bruker informasjonskapsler både av våre egne og eksterne tjenesteleverandører, f.eks. Google. Din fortsatte bruk av nettstedet utgjør ditt samtykke til lagring av og tilgang til informasjonskapsler for nolimitstore.no sin nettstedadministrator. Hvis du ikke godtar dette, blokker informasjonskapslene i nettleserinnstillingene. Se vår "cookie erklæring" nederst på denne siden.

PERSONVERN (PERSONAL DATA PROTECTION)
1. Kundens personopplysninger vil bli behandlet av Selger i samsvar med generelt gjeldende bestemmelser (inkludert EU-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike data, og opphevelse av direktiv 95/46/EC – heretter kalt GDPR), for perioden med aktiviteter rettet mot å oppnå formål, i forhold til hvilke dataene er samlet inn for.

2. Selgeren behandler kundenes data med formål, slik:

a) Oppfyllelse av avtale om utvalgstjenester, salgsavtaler for andre avtaler inngått i henhold til prinsippene definert i denne forordningen, spesielt avtaler i forhold til registrering av en konto eller plassering av bestillinger. I slike tilfeller blir dataene behandlet basert på gjennomføring av en avtale med Kunden eller påtak av aktiviteter som Kunden krever før avtale inngås (artikkel 6 sek. 1 bokstav b i GDPR).

b) Oppfyllelse av juridiske forpliktelser pålagt Selgeren, spesielt når det gjelder vedlikehold av korrekte regnskapsdokumenter (artikkel 6 seksjon 1 bokstav c i GDPR).

c) Promotering av varer og egne tjenester, samt utarbeidelse av spesifikasjoner, analyser, statistikker og fremsette krav. I dette tilfellet er behandlingen basert på Selgers legitime interesse (artikkel 6 sek. 1 bokstav f i GDPR).

3. Uavhengig av foregående punkter, kan Selger behandle Kundens personopplysninger på grunnlag av frivillig, spesifikt, bevisst og eksplisitt samtykke uttrykt av Kunden (artikkel 6 seksjon 1 bokstav a i GDPR). I slike tilfeller vil omfanget av behandlingen samsvare med innholdet i slikt samtykke. Samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

4. Utlevering av personopplysninger fra Kunden er frivillig i alle tilfeller, forutsatt at noen data er nødvendige for at Selger kan gjennomføre en salgsavtale inngått via Butikken.

5. Kundens personopplysninger kan bare utleveres til tredjeparter dersom Selger er autorisert eller forpliktet til det i henhold til lovbestemmelsene. Mottakere av slike data kan spesielt inkludere: personer som betjener infrastrukturen eller IT-systemene, underleverandører, personer som yter tjenester knyttet til utførelse eller forbedring av salgsprosessen (f.eks. betalingsformidlere, banker, reklamebyråer, kurerer eller transportører), samt konsulenter (f.eks. med hensyn til regnskap eller juridiske tjenester) og revisorer.

6. Personopplysninger vil ikke tjene som grunnlag for automatisert beslutningstaking, spesielt med hensyn til profilering utført av behandlingsansvarlig.

7. Selger deler ikke personlig informasjon med tredjeparter, med mindre det er helt nødvendig for å gjennomføre ordren. Personopplysninger vil ikke bli levert til tredjeparter (utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet).

8. Kunden skal ha rett til å gjennomgå sine data, rette eller slette dem, eller begrense behandlingen, og også rett til å overføre data.

9. Kunden har også rett til å protestere mot videre databehandling fra Selger. Kunden skal ha krav på slik rett spesielt dersom det ikke er grunner til behandling av personopplysninger eller dersom data behandles for direkte markedsføringsformål.

10. Dersom databehandling bryter med lovbestemmelser, skal Kunden ha rett til å sende inn en klage til lokal tilsynsmyndighet og/eller til President of the Data Protection Office.

11. Detaljerte prinsipper for behandling av personopplysninger av Selger kan være definert i personvernreglene publisert i Butikken.

PERSONOPPLYSNINGER
Tekniske krav, forbud mot å publisere ulovlig innhold og klager.

1. Selgeren skal via butikken gi kundene en mulighet til gratis bruk av følgende tjenester utført via elektroniske midler (i betydningen av lov om tjenester utført via elektroniske midler), hvis innhold omfatter bruk av Butikkens funksjonalitet, inkludert spesielt:

a) Gi tilgang til Butikkens innhold.

b) Registrering og vedlikehold av kontoen, inkludert inngåelse av avtaler med selger om salg av varer tilgjengelig i Butikken.

c) Distribusjon av nyhetsbrevet.

2. Selger skal iverksette nødvendige tekniske og organisatoriske midler for å beskytte de behandlede personopplysningene.

3. Prinsippene for selgers lagring av informasjonskapselfiler i Kundens enheter, samt selgers tilgang til slike filer, er definert i retningslinjene for informasjonskapsler vedlagt i forskriften "cookie erklæring" nederst på denne siden.

4. I tilfelle og i tråd med vilkårene spesifisert i lov om beskyttelse av personopplysninger har Kunden rett til å få tilgang til sine data, rette dem eller slette dem.

5. Avtalen om levering av tjenester nevnt i punkt 1 inngås ved hjelp av en respektiv individuell forespørsel fra Kunden om dataoverføring ved hjelp av telenettet (som kan finne sted via åpning av Butikkens nettside, og ved andre tjenester spesifisert i pkt. 1 – gjennom utfylling og godkjenning av respektive skjema i Butikken). Disse avtalene skal sies opp etter at de er fullført, og i tilfelle permanente tjenester – gjennom en oppsigelse som sendes inn av en part når som helst. En vedlagt erklæring kan sendes til Selgeren av Kunden via e-post på salg@nolimitstore.no.

6. I hvert tilfelle er utlevering av personopplysninger fra Kunden frivillig – med forbehold om at noen data er avgjørende for at Selger kan gjennomføre salgskontrakten som er inngått gjennom Nolimit Store.

7. Kundens personopplysninger kan bli utlevert til en tredjepart hvis slike rettigheter eller plikter følges av loven.

COOKIE ERKLÆRING
- retningslinjer for informasjonskapsler

§1 Definisjoner

1. Denne policyen definerer prinsippene for lagring av informasjon fra Selgeren og Selgers tilgang til informasjon som allerede er lagret på Kundens enheter i form av informasjonskapselfiler.

2. Alle begreper som er definert i erklæringen, skal ha samme betydning i denne policyen. Dessuten skal følgende begreper ha betydningen definert nedenfor:

a) Informasjonskapsler - betyr IT-data, spesielt korte tekstfiler, som registreres og lagres på enheter som brukes av Kunden for å gå inn i Butikken.

b) Egne informasjonskapsler - betyr informasjonskapsler plassert av Selgeren, i forhold til tjenester levert via elektroniske midler av Selgeren via Butikken.

c) Utenlandske informasjonskapsler - betyr informasjonskapsler plassert av tredjeparter via Butikkens nettside.

d) Erklæring – denne erklæringen for informasjonskapsler, som utgjør vedlagt skjema til erklæringen.

e) Enhet – betyr en elektronisk enhet som brukes av Kunden for å få tilgang til Butikken.

§2 Cookie-filer

1. Ved hjelp av informasjonskapselfiler lagrer Selgeren informasjon på brukerens enhet eller får tilgang til informasjon som allerede er lagret, i samsvar med prinsippene definert i retningslinjene.

2. Selgeren bruker følgende typer informasjonskapselfiler:

a) Øktinformasjonskapsler: de lagres i Kundens enhet og forblir der til slutten av økten for en gitt nettleser. Deretter blir den registrerte informasjonen slettet permanent fra minnet til enheten.

b) Permanente informasjonskapsler: lagres i Kundens enhet og forblir der til de slettes. De slettes ikke fra enheten på slutten av en nettleserøkt eller etter at enheten er slått av.

§3 Bruk av informasjonskapselfiler

1. Selgeren bruker egne informasjonskapsler for å tilpasse innholdet i Butikken til Kundens preferanser og behov, spesielt med tanke på en type enhet som Kunden bruker for å få tilgang til Butikkens tjenester.

2. Selger bruker utenlandske informasjonskapsler til formålet med kollektiv statistikk og analyser som brukes for å overvåke hvordan Kundene bruker Butikken, noe som muligens muliggjør best tilpasning til Kundenes behov. I denne forbindelse bruker Selgeren Google Analytics-tjenester, innenfor omfanget av hvilke informasjon om opprinnelse til brukere identifisert av deres IP leses, registreres og sendes til en sikret Google-server ved åpning av Butikken. Google Analytics samler ikke inn private data. Detaljert informasjon om problemet er tilgjengelig på Googles nettsted (https://policies.google.com).

3. Selgers bruk av informasjonskapsler medfører ikke endringer i konfigurasjonen av Kundens enhet og programvare installert i enheten.

§4 Deaktivering eller begrensning av bruk av informasjonskapsler

1. Kunden har en mulighet til å begrense eller deaktivere tilgangen til informasjonskapselfiler til enheten sin i nettleserinnstillingene eller gjennom konfigurasjonen av tjenesten, spesielt på en måte som blokkerer automatisk håndtering av informasjonskapselfiler eller informerer om ethvert faktum i opptak av informasjonskapsel filer i Kundens enhet. Detaljert informasjon om muligheter og måter å håndtere informasjonskapselfiler på er tilgjengelig i programvareinnstillinger (nettleser). Beskrivelse av handlinger som er nødvendige for dette formålet kan finnes på nettsider til produsenter, f.eks.:

a) Firefox: https://support.mozilla.org/no/products/firefox

b) Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?

c) Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/no-no/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

2. Kunden kan slette informasjonskapselfiler når som helst.

3. Begrensninger for bruk av informasjonskapsler eller sletting av eksisterende informasjonskapsler kan påvirke enkelte funksjoner som er tilgjengelige i butikken.

Vedlegg til cookie erklæring
Dette skjemaet skal fylles ut og sendes kun dersom du ønsker å si opp avtalen.

Sendes til adresse:
Sport Innovation AS
Postboks 16 Kaldnes
3119 Tønsberg

Jeg/vi (*) informerer herved om min/vår (*) tilbaketrekning fra salgsavtalen vedrørende følgende punkter:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Dato for inngåelse av avtalen (*)/kvittering(*)

Navn og etternavn på forbrukeren(e)

Adresse til forbrukeren(e)

Signatur fra forbrukeren(e) (bare hvis skjemaet er på papir)

Dato

(*) Slett det som passer.

 • Mastercard
 • Visa
 • AMEX
 • PayPal
 • Bank transfer
 • UPS
 • Polish Post
 • GLS
© 2024 SPORT INNOVATION AS